Hercertificeren 

Een SOH moet iedere 2 jaar 6 accreditatiepunten halen om geregistreerd te blijven in het register van Stichting Bijzondere Handelingen In de Praktijk (BHIP). 

Met het volgen van de verplichte webinar krijgt de SOH 2 accreditatiepunten. Daarnaast kan de SOH kiezen tussen meerdere scholingen van 4 punten. Ook met het SOH-congres kunnen 4 punten worden behaald. In het traject van de hercertificering is het de bedoeling dat u als eerst de webinar volgt. 

Op deze manier kan de professionele ontwikkeling aangestuurd worden op persoonlijke interesses en leervoorkeuren en blijft de SOH bevoegd en bekwaam. Aanmelden kan via de pagina 'nascholingsaanbod'

Webinar (2 punten)

De nieuwste standaarden worden aangeleerd door het volgen van een webinar die op eigen tijd, temp en plaats bekeken kan worden. Deze dient u voorafgaande aan onderstaande hercertificeringsmodules te volgen!

Communicatie met patiënten (4 punten)

De patiënt staat er op antibiotica te krijgen, maar de SOH concludeert dat dit niet nodig is. Gedurende het consult wordt de patiënt steeds stelliger en eist de antibiotica… Hoe kan de bovenstaande problematiek aangepakt worden zodat de SOH en de patiënt tevreden zijn aan het einde van het consult? 

Hechten (4 punten)

De SOH leert hechten en verdoven om wonden te kunnen hechten. Deze SOH-hercertificering kan eenmalig bijgewoond worden. Om bekwaam te blijven voor het specifieke onderdeel hechten dient u net als alle doktersassistenten iedere twee jaar de gewone opfriscursus hechten te volgen (te vinden op www.leerpuntkoel.nl).

Hand-pols trauma (4 punten)

In deze scholing leert de SOH om bij een hand-pols trauma een fractuur te onderscheiden van een kneuzing. 

Vaardigheden carrousel (4 punten)

In deze scholing gaat de SOH aan de slag met vernieuwde theorie over de vaardigheden en de praktische toepassing. 

SOH-congres (4 punten)

14 mei 2020 in Noord Nederland 
8 oktober 2020 in Zuid Nederland