CVRM Implementatiecursus

De CVRM-implementatiecursus is een koppelcursus voor huisarts en POH. Deze cursus is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten en 1 module huiswerk (quickscan en verbeterplan). Aan het eind van deze cursus bent u in staat de CVRM zorg volgens de nieuwste NHGstandaard uit te voeren.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten, Huisartsen, Praktijkondersteuners
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie
 • Woensdag 05 September
 • Zwijndrecht, Leerpunt Koel
 • 19.00 - 22.00 uur
 • 12 accreditatiepunten
 • Mevr. J.P. Caljouw-Vos
 • € 389,00
Beschikbaarheid: nog 30 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

 • Kennis hebben van de theoretische achtergrond van de nieuwste NHG standaard CVRM en het belang van CVRM zorg.
 • Doelgroep voor CVRM-zorg kunnen bepalen.
 • Het 10 jaarsrisico op (sterfte aan) hartvaatziekten kunnen bepalen.
 • Patiënten, die in aanmerking komen voor CVRM-zorg, (niet) medicamenteuze behandeling kunnen bieden volgens de nieuwste CVRM-standaard.
 • Kennis hebben van de meest voorkomende hartvaatziekten (diagnostiek en behandeling).

Programma

Module 1
 • Theoretische achtergrond NHG standaard CVRM en verschillen met standaard uit 2006.
 • Belang CVRM-zorg.
 • Bepalen doelgroepen voor CVRM-zorg.
 • Werken met de risicotabel.
 • Uitreiken QuickScan.
Module 2
 • Behandeling volgens NHG standaard CVRM.
 • Leefstijladviezen.
 • Medicamenteuze behandeling.
Module 3
 • Bespreken huiswerk: QuickScan en daaruit volgend verbeterplan.
 • Bespreken knelpunten implementatie CVRM-zorg.
 • Hartvaatziekten