CASPIR-basisscholing

In een aantal zorggroepen wordt op dit moment gewerkt aan een DBC COPD. Om in aanmerking te komen voor financiering moet u beschikken over deskundigheid bij de uitvoering en interpretatie van de spirometrie. Na het volgen van deze geaccrediteerde cursus bent u als huisarts en praktijkondersteuner voldoende toegerust om in de praktijk spirometrie op de juiste wijze uit te voeren en te beoordelen.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Huisartsen, Praktijkondersteuners
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Professionaliteit
 • Dinsdag 05 Maart
 • Zwijndrecht, Leerpunt Koel
 • 16.00 - 22.00 uur
 • 9 accreditatiepunten
 • Mevr. C.M.A. Jansen, Mevr. A. Kieboom, Mevr. C. Kroese
 • € 569,00
Beschikbaarheid: Vol
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

 • Kennis hebben van fysiologie en pathofysiologie van de longen
 • In staat zijn educatie en praktische instructie te geven
 • Het kunnen uitvoeren van spirometrie
 • Gegevens registreren en interpreteren
 
 

Programma

De CASPIR-cursus bestaat uit 5 modules

Module 1
Thuis bestuderen van de Spirometry Fundamentals. Hiervoor ontvangt u een inlogcode na inschrijving.

Module 2
Bijeenkomst 1 (plenair)
Een begintoets, kennis over achtergronden, uitvoering en interpretatie van de spirometrie. Oefenen in groepjes met longfunctiemeters onder leiding van een ervaren longfunctie analiste.

Module 3
Stage van een dagdeel voor de praktijkondersteuners en de huisarts bij een longfunctielaboratorium.

Module 4
Praktijkondersteuner en huisarts bouwen in de eigen praktijk een portfolio op van tien spirogrammen met beoordeling erbij. De docenten beoordelen dit portfolio. Tevens wordt er een casus voor module 5 voorbereid. Dit huiswerk moet uiterlijk twee weken voor module 5 bij het secretariaat van KOEL aanwezig zijn.

Module 5
Bijeenkomst 2 (plenair)
Bespreken van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Praktijk en theoretisch examen.

Toelatingseisen

Om aan de cursus mee te doen moet de praktijk beschikken over een spirometer met flow volume curve, volume tijd curve en moeten de basisbegrippen van spirometrie bekend zijn. Enige ervaring in het maken en beoordelen van spirometrieën is gewenst. Deze cursus gaat uit van opdrachten die door de huisarts en praktijkondersteuner gezamenlijk worden uitgevoerd. Als een van beide deze cursus al heeft gevolgd, is inschrijving als individu mogelijk mits de ander wel participeert in de portfolio-opbouw.

Certificaat
Een certificaat wordt uitgereikt door de CAHAG als alle modules door de praktijkondersteuner en huisarts gevolgd zijn. Na het afronden van de cursus moet u om het behaalde certificaat geldig te houden, iedere drie jaar bijscholen. Deze cursus is ontwikkeld door de afdeling Huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Longfunctie Assistenten, de afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN en de CAHAG, met medewerking van het NHG en de NVALT (Nederlandse Vereniging Artsen Longziekten en TBC, werkgroep longfunctie).