Safety First - Vliegensvlug naar Just Culture? - voor verloskundige

Als het gaat om veiligheid is de luchtvaartbranche koploper. Sinds de ramp op Tenerife in 1977 is de commerciële luchtvaart een zeer veilige sector geworden, waar ondanks de forse toename aan vluchtbewegingen het aantal crashes te verwaarlozen is. Vorig jaar waren er zelfs nul slachtoffers.

De zorg loopt achter op veiligheidsgebied. In Nederland tellen we jaarlijks ongeveer 1200 slachtoffers van te voorkomen medische fouten. De meeste daarvan worden gemaakt in ziekenhuizen.

Ook in verloskundigenpraktijken valt er nog wel iets te verbeteren waar het om veiligheid gaat. De vraag tijdens de Safety First-nascholing is wat wij in de perinatale zorg kunnen leren van de luchtvaart.

Het verminderd aantal fouten in de luchtvaart blijkt vooral te komen door een cultuuromslag. De ‘Blame and shame cultuur’ is overboord gegooid en vervangen door de zogenaamde ‘Just Culture’: medewerkers kunnen elkaar dwars door rangen en standen heen rechtstreeks aanspreken op veiligheidsgedrag en fouten. Calamiteiten en risico's worden vervolgens grondig geanalyseerd en gebruikt voor verbetering.

In deze cursus maakt u in korte tijd kennis met wat veilig werken volgens de luchtvaart is en wat verloskundigen daarvan kunnen leren. Ook krijgt u een beeld van hoe het Oogziekenhuis Rotterdam is veranderd in een organisatie met een ‘Just Culture’. Casuïstiek uit uw eigen vakgebied ondersteunt de cursus en biedt bruikbare handvatten voor de praktijk.

Voor 3 uur geaccrediteerd onder categorie "A"

Lees meer

Opleidingsinformatie

  • Verloskundigen
  • Communicatie, Medisch handelen, Samenwerking
  • Maandag 08 Juli 2019
  • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
  • 19.00 - 22.00 uur
  • 3 accreditatiepunten
  • € 75,00
Beschikbaarheid: nog 8 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Na de ramp op Tenerife in 1977 is de commerciële luchtvaart een zeer veilige sector geworden. Ondanks de forse toename van vluchtbewegingen is het aantal crashes te verwaarlozen. Vorig jaar waren er zelfs nul slachtoffers.

Het verminderd aantal fouten komt mede door de invoering van de ‘Just Culture’. Het betekent dat er niet vanuit hiërarchie gewerkt wordt, mensen elkaar aanspreken en fouten melden, gevolgd door analyse en verbetering. De ‘Blame and shame culture’ is over boord gegooid en mensen kennen personal borders, oefenen in de simulator, maken gebruik van checklists en voeren een heldere communicatie.

In de zorg lopen wij achter op dit gebied. In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 1200 slachtoffers ten gevolge van ‘Preventable medical errors’. De meeste fouten worden gemaakt in ziekenhuizen, maar ook in huisartsenpraktijken valt er veel te verbeteren.

De luchtvaart is een sector die als voorbeeld gesteld kan worden voor de cultuuromslag, die nodig is om medische fouten te voorkomen. Zeker omdat de overeenkomsten tussen de luchtvaartsector en zorgsector groot zijn.

Leerdoelen

  • Leren communiceren volgens standaardprocedures met o.a. de dubbel check methodiek 
  • Bewustwording van valkuilen binnen de communicatie in het dagelijks werk als verloskundige
  • Het belang zien van procedures, protocollen en hun functie binnen veiligheidsmanagement

Programma

19.00 uur                  Inloop en koffie/thee

19.15 uur                   Robert Mol, huisarts en voorzitter Leerpunt KOEL
                                  Anke Selles, verloskundige

                                  Introductie en bespreken casuïstiek uit de
                                  verloskundigenpraktijk: wat ging er niet goed?

19.45 - 20.45  uur    Frans Hiddema, arts en voormalig Directeur Oogziekenhuis Rotterdam

                                  Teamwork én patiënt werkt veiliger!

20.45 - 21.00 uur      Pauze      

21.00 - 22.00 uur      Rogier van Buuren, piloot en CRM-trainer

                                   Luchtvaart: een cultuur van veiligheid.

22.00 - 22.20 uur      Interactieve discussie

22.20 - 22.30 uur      Evaluatie en afsluiting

22.30 uur                   Einde