Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) - Leerpunt KOEL, Eindhoven

Leerpunt KOEL en DOKh zijn de enige officiële aanbieders van de Post-MBO-opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH), waarin doktersassistenten en triagisten zelfstandig leren om veelvoorkomende klachten af te handelen. De SOH neemt werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten. De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren assistenten en triagisten die meer in hun mars hebben.

 “De opleiding biedt uitdaging aan de assistenten wat absoluut bijdraagt aan hun werkplezier”

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten, Praktijkondersteuners, Verpleegkundigen
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit
 • Zaterdag 19 September
 • Eindhoven - locatie volgt z.s.m.
 • 09.30 - 12.30 uur
 • 30 accreditatiepunten
 • € 2375,00

Omschrijving

Leerpunt KOEL leidt al jaren Spreekuur Ondersteuners Huisarts op. Door deze jarenlange ervaring kan de SOH-opleiding steeds vernieuwd en aanpast worden aan de hedendaagse praktijk. Dat doen we dan ook graag. De SOH opleiding is een van onze Post-MBO-opleidingen en sluit daarmee aan bij de behoeften van doktersassistenten om zich door te ontwikkelen.

Onze missie is om doktersassistenten competentiegericht op te leiden ten behoeve van bevoegde en bekwame patiëntenzorg. Doordat een SOH veilig en verantwoord zelfstandig patiënten kan beoordelen en behandelen, wordt de eerstelijnszorg ondersteund en blijft deze toegankelijk.

In de opleiding staan de volgende onderwerpen/ingangsklachten centraal:

Module KNO

 • Het gezonde oor
 • Acute keelpijn
 • Epistaxis
 • Acute rhinosinusitis

Module Traumatische wonden en bijtwonden

 • Traumatische wonden (schaaf- scheur- en snijwonden)
 • Bijtwonden

Module  Brandwonden

 • 1e graads brandwonden
 • 2e graads brandwonden

 

Module Inversietrauma enkel

 

 

Module Kleine kwalen

 • Acute urticaria
 • Insectenbeten
 • Tekenbeten
 • Tand door de lip
 • Cystitis
 • Teenletsel II-V
 • Subunguaal hematoom

 

Tijdens de opleiding staan de ingangsklachten centraal. Bij elke ingangsklacht worden volgende leerlijnen doorlopen:

 • ABCDE
 • SOEP
 • Communicatie met patiënten
 • Vaardigheden 
 • Overleg met de huisarts

 

Daarnaast wordt per klacht de achtergrond, anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnose, beleid en protocol doorlopen. Om alle vaardigheden goed eigen te maken wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, lotusslachtoffers, eigen casuïstiek en werkplekgerelateerde opdrachten.

Na de theorie en de vaardigheden geoefend te hebben in de bijeenkomsten, moet een stage worden gelopen. Het zelfstandige uitvoeren van medische handelingen staat dan centraal. In deze periode moeten alle genoemde klachten en vaardigheden minimaal driemaal zelfstandig goed uitgevoerd worden en afgetekend worden door de aanwezige huisarts. De huisarts dient hiervoor de nodige begeleiding te geven. Tijdens de stageperiode vindt ook een terugkomdag plaats,

Na de stage vindt het praktijkexamen plaats. Bij het volbrengen van het examen is de SOH geslaagd en wordt de SOH geregistreerd in de Stichting Bijzondere Handelingen In de Praktijk (BHIP). Om geregistreerd en bekwaam te blijven, dient de SOH iedere twee jaar te hercertificeren. Dat kan door het volgen van bijscholingen, het SOH-congres en het volgen van een webinar. 

Leerdoelen

Door een consequente opbouw van de opleiding wordt de deelnemer getraind om zelf ook consequent te handelen. We leiden de SOH op om zelfstandig na te denken. Het complete competentieprofiel waaraan de leerdoelen zijn opgehangen vindt u hier

Programma

Theoriedeel

Dag 1

Inleiding, KNO en traumatische bijtwonden

 • 5-10 uur zelfstudie voorbereiding 
 • 2x3 uur onderwijs
 • Werkplekgerichte opdrachten

Dag 2

Brandwonden, inversietrauma enkel en kleine kwalen

 • 5-10 uur zelfstudie voorbereiding 
 • 2x3 uur onderwijs
 • Werkplekgerichte opdrachten

Dag 3

Theorie examen en lichamelijk onderzoek

 • 5-10 zelfstudie voorbereiding 
 • 1 uur theorie examen
 • 3 uur onderwijs (peer assessment lichamelijk onderzoek)

Praktijkdeel
6-9 maanden stage

 

Dag 4

Oefendag praktijkexamen tijdens stage

 • 3 uur onderwijs

Dag 5

Praktijkexamen (altijd in Zwijndrecht)

 • 5 uur praktijkexamen

Let op: Voor het praktijkexamen moet de deelnemer zich apart inschrijven! Dit kan zodra de stage is afgerond. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Toelatingseisen

Deelnemers aan de SOH-opleiding moeten doktersassistent zijn. Daarnaast verwachten we een hbo-denkniveau en de beschikking over voldoende tijd en inzet om in de opleiding te investeren. Eigenschappen als zelfstandig denkvermogen, besluitvaardigheid en inzicht in de achtergronden bij een beslissing zijn aanvullend van belang.

Randvoorwaarden voor de praktijk waar stage gelopen wordt zijn als volgt:

 • Er moet voor de SOH een behandelkamer zijn.
 • De SOH moet voldoende aanbod van klachten hebben (rooster technisch).
 • De huisartsen moeten bereid zijn het werk van de SOH te autoriseren en de SOH feedback te geven.

(Na)scholingen en opleidingen op locatie gaan door

Wij gaan door met de fysieke (na)scholingen en opleidingen bij Leerpunt KOEL en op externe locaties. Dat doen we conform de RIVM-richtlijnen en maatregelen van de overheid.

Mocht een scholing toch geannuleerd worden, dan stellen we u tijdig op de hoogte per mail. Daarvoor hoeft u niet zelf contact op te nemen.