Evidence Based Practice

Scholing & intervisie

Scholing 3 uur:

De verloskundige zorg wordt momenteel beinvloed door de intensere samenwerking met de 2e lijn. Er worden steeds meer gezamenlijke protocollen en zorgpaden ontwikkeld. Dit vraagt van de verloskundige steeds meer wetenschappelijk inzicht om als sterke partner mee te praten over de zin en onzin van medische ingrepen.

Deze scholing is bedoeld om de kennis over EBP op te halen en is gericht op het formuleren van beantwoordbare klinische vragen, het zoeken van literatuur en het kritisch beoordelen van de evidence.

Tussen het scholings- en  intervisie deel wordt u een maaltijd aangeboden!

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Verloskundigen
 • Maatschappelijk handelen, Professionaliteit, Samenwerking
 • Maandag 10 Mei
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 14.30 - 21.00 uur
 • 5 accreditatiepunten
 • € 199,00
Beschikbaarheid: nog 6 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

De cursus bestaat uit plenaire voordrachten over de principes van EBP, een uitgebreid computerpracticum waarin het zoeken naar literatuur in diverse databases wordt geoefend, en kleinschalige werkgroepen waarin aandacht besteed wordt aan het toepassen van EBP.

Intervisie 2 uur:

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij zorgverleners een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Uitgangspunt is dat mensen zelf hun eigen antwoorden leren geven op de vragen die hen bezighouden. Er is dus ook niet een juist antwoord. De kunst is niet om vragen te beantwoorden maar juist om die vragen te stellen die de inbrenger het antwoord laat vinden op zijn eigen vragen. Met het doorlopen van de cyclus leer je inzien hoe het komt dat bepaalde situaties lastig zijn en hoe je patronen kunt doorbreken om tot effectiever en professioneler handelen te komen. Met elkaar kom je soms tot verrassende inzichten en leer je dat je dingen soms ook anders kunt bekijken.

Leerdoelen

 • kennis nemen van de basisprincipes van EBP
 • kennis nemen van de uitkomstmaten van evidence (wat zijn oddsratio’s, betrouwbaarheidsintervallen, p-waardes…)
 • het kunnen opstellen van een onderzoeksvraag
 • inzicht in de diverse zoekmachines
 • bekwamen in het zoeken naar literatuur
 • in staat zijn de evidence te beoordelen op betrouwbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk
 • het reflecteren op elkaar

Programma

Programma scholing

 • theorie: basisbegrippen Evidence Based Practice
 • praktijk: formuleren onderzoeksvraag
 • theorie: zoekstrategieen op internet
 • praktijk: zoeken op internet naar wetenschappelijk onderzoek
 • plenair: bespreken zoekresultaten en interpretatie van de uitkomsten

Programma intervisie

 • bespreken huiswerkopdracht
 • onderlinge bespreking
 • groepsreflectie

Fysieke (na)scholingen gaan door!

We zijn weer begonnen met fysieke (na)scholingen en opleidingen! Dit doen we conform de RIVM-richtlijnen en maatregelen van de overheid.