Triage TIA / Beroerte

Meer dan de FAST

Elke dag krijgen ongeveer 117 mensen een beroerte. Dat zijn 43.000 mensen per jaar. Ongeveer twee op de drie mensen kunnen drie maanden na hun ziekenhuisopname weer zelfstandig  leven, waarbij geldt: hoe sneller behandeling wordt ingezet, hoe beter de kansen op herstel. Bij symptomen van een beroerte is snel handelen daarom van levensbelang.

Maar hoe herken je de symptomen van een TIA of beroerte?

Om een beroerte of TIA  te herkennen, wordt vaak gebruik gemaakt van de FAST: een scheve mond(Face), verlamde arm (Arms) of veranderde spraak (Speech) kunnen duiden op een beroerte. De T staat voor Time, dit is de geschatte tijd dat de symptomen aanwezig zijn. Het is belangrijk om deze tijd door te geven aan de huisarts of aan 112.

Maar er zijn meer symptomen die wijzen op een beroerte ...
Klachten van draaiduizeligheid of gevoelsstoornissen worden vaak gemist als symptomen van een beroerte. Herkenning van deze symptomen verhoogt de kans op tijdige behandeling. Temeer nu er nieuwe behandelmethoden zijn die - mits de patiënt binnen 4½ uur na het ontstaan van de klachten in het ziekenhuis is - blijvende schade kunnen voorkomen of beperken.

Kom goed beslagen ten ijs en volg onze verdiepingsscholing over de herkenning van een beroerte of TIA.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten
 • Dinsdag 24 Augustus 2021
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 18.00 - 21.00 uur
 • 3 accreditatiepunten
 • Mevr. R. Blom-van Ketel, Mevr. A.E.H.M. de Haze
 • € 119,00 € 97,00
Beschikbaarheid: nog 13 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Klachten van draaiduizeligheid of gevoelsstoornissen worden vaak niet herkend als symptomen van een beroerte .

Bij symptomen van een beroerte is snel handelen van levensbelang. Er zijn nieuwe behandelmethoden. De patiënt moet dan binnen 4½ uur na het ontstaan van de klachten in het ziekenhuis zijn. Deze behandelingen kunnen blijvende schade voorkomen of beperken .

Leerdoelen

 • Het herkennen van een TIA of beroerte aan de hand van telefonische klachten van een patiënt

Programma

 • Uitleg over de symptomen van een TIA en beroerte. De FAST test maar ook andere symptomen die duiden op een TIA of beroerte  worden uitgelegd. Waarom is het belangrijk om snel te handelen en welke behandelingen zijn er mogelijk als de patiënt binnen 4 ½ uur na het ontstaan van de beroerte in het ziekenhuis is.
 • Uitleg over de behandelmogelijkheden zowel in de acute situatie als in de eerste 2 weken na de beroerte. Behandelen van een ritmestoornis of een halsslagader operatie.
 • Welke nazorg krijgt een patiënte na een beroerte vanuit het ziekenhuis. Hoe kan een volgende beroerte worden voorkomen en wat is de rol van de doktersassistente in dat traject. Patiënten krijgen het advies om via de huisarts gevolgd te worden na een beroerte via het CVRM,
 • Wat zijn de gevolgen van een TIA en welke nazorg krijgen deze patiënten.
 • Wat zijn de gevolgen van een beroerte, zichtbaar maar ook onzichtbaar en hoe kan een doktersassistente daarin de patiënt begeleiden.
 • Welke revalidatie mogelijkheden zijn er als de patiënt het ziekenhuis verlaat na een beroerte.
  Veel patiënten gaan naar huis zonder aanvullende therapie soms al na één dag na de opname.
 • Casuïstiek:
  Aan de hand van een casus gaan we beoordelen of de patiënt met spoed, dat wil zeggen met een  ambulance, doorgestuurd moet worden of dat de patiënt eerst door de huisarts gezien kan worden.
 • Welke criteria zijn belangrijk na de scholing die we hebben gehad.