SOH Hercertificering - Traumatische knieklachten

Hercertificeringsmodule voor SOH'ers

In deze scholing gaan we het hebben over knieklachten ontstaan na een trauma. Het gaat dus om de acute klachten van een knie na een val, botsing, verdraaiing, etc. De meeste patiënten melden zich bij de huisarts direct tot 3 weken na het ongeval. Klachten van de knie die al langer bestaan en/of waarbij geen trauma aan vooraf is gegaan zullen niet  worden besproken.

Er zijn 2 soorten traumamechanismen te onderscheiden:

 • contactletsel (direct letsel): ontstaat door botsing met een persoon of voorwerp
 • niet-contactletsel (niet-direct letsel): kan ontstaan bij landen na een sprong met een gelijktijdig draaiing van het onder- of bovenbeen. Of bij het plotseling afremmen tijdens een sprint en bij plotseling van richting veranderen.  

Een goede kennis van de anatomie van de knie is erg belangrijk bij traumatische knieklachten. Deze nieuwe kennis zal je helpen om als SOH de traumatische knieklachten te kunnen beoordelen. Vervolgens kan je bepalen of de klacht zelf afgehandeld kan worden of dat er verdere expertise/aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Professionaliteit
 • Woensdag 02 Februari 2022
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 19.00 - 22.00 uur
 • 4 accreditatiepunten
 • Dhr. S.R.O. van Dijk
 • € 335,00
Beschikbaarheid: nog 8 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

 • De SOH kent de anatomie van de knie.
 • De SOH vraagt in de anamnese bij de beoordeling van traumatische knieklachten naar klachten die een aanwijzing zijn voor een fractuur of ander letsel.
 • De SOH verricht lichamelijk onderzoek om onderscheid te kunnen maken tussen een distorsie, contusie en verdenking op een fractuur, en verwijst naar de huisarts bij ander letsel
 • De SOH kan na anamnese en lichamelijk onderscheid maken tussen een distorsie en een verdenking op een fractuur / ander letsel.
 • De SOH kan een distorsie of contusie ten gevolge van een traumatische knieklacht behandelen.
 • De SOH geeft de patiënt adviezen bij een distorsie of contusie
 • De SOH is zich bewust van de eigen grenzen en veel valkuilen bij traumatische knieklachten.

Programma

 • Theorie over anatomie van de knie
 • Leren beoordelen traumatische knieklachten
 • Zelf bepalen of de klacht is afgehandeld of dat verdere expertise/aanvullend onderzoek noodzakelijk is
 • (10x) Aftekenen in de praktijk (via aftekenlijst)

Let op! Na afloop van deze scholing dient u 10x in de praktijk een traumatische knieklacht te beoordelen en een aftekenlijst af te (laten) tekenen alvorens de 4 punten worden toegekend.

Toelatingseisen

Deze hercertificeringsmodule is bedoeld voor doktersassistenten die de SOH-opleiding hebben afgerond.

Een SOH moet iedere 2 jaar 6 punten halen om het behaalde SOH diploma te verlengen. 2 van deze punten worden behaald met het volgen van de (verplichte) Basismodule. Daarnaast kan de SOH kiezen tussen meerdere scholingen van 4 punten. Op deze manier kan de professionele ontwikkeling aangestuurd worden op persoonlijke interesses en leervoorkeuren. Na afronding van deze scholing heeft u 4 punten voor uw herregistratie behaald.