Counseling PNS bij laaggeletterdheid en taalbarrière

Inclusief 1 uur MIO

In Nederland zijn ongeveer 1 op de 6 mensen laaggeletterd. Als verloskundige kom je laaggeletterden en/of mensen met een taalbarriére tegen. Door dat zij niet goed kunnen lezen en schrijven hebben deze mensen ook moeite om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, begrijpen en toe te passen. Zij hebben hierdoor vaak een minder goede gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

De informatie over de prenatale screening is ingewikkeld. Hoe communiceer je hierover met met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en beperke gezondheidsvaardigheden hebben? Hoe herken je laaggeletterdheid? Hoe gebruik je het voorlichtingsmateriaal voor prenatale screening bij mensen met een taalachterstand?

Tijdens deze scholing helpen we je om de counseling over prenatale screening bij laaggeletterheid te verbeteren.

We gaan in een groep van maximaal tien verloskundigen dieper in op het herkennen van laaggeletterdheid, het toepassen van gesprekstechnieken en het beoordelen van het voorlichtingsmateriaal. Waar loop je tegen aan bij de counseling voor NIPT, SEO en ETSEO? Hoe kan je je taalgebruik aanpassen en welke gesprekstechnieken kan je toepassen? Door samen te onderzoeken, te reflecteren en naar verbeterpunten te zoeken kun je je vaardigheden in het counselen bij laaggeletterdheid en taalbarriere verbeteren.

Deze scholing is geaccrediteerd voor 3 uur onder categorie A en 1 uur onder categorie C

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Verloskundigen
 • Maatschappelijk handelen, Professionaliteit
 • Maandag 28 November 2022
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 09.30 - 12.30 uur
 • 4 accreditatiepunten
 • Mevr. P. de Jonge
 • € 139,00
Beschikbaarheid: Vol
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

 • Beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen en begrijpen
 • Heldere taal aanleren
 • Gesprekstechnieken aanleren mbt counseling
 • Voorlichtingsmateriaal kunnen beoordelen ivm laaggeletterdheid
 • Intercollegiaal overleg: hoe doet de ander het? Wat kan je van elkaar leren?

Programma

 Algemene theorie beperkte gezondheidsvaardigheden

 • Kennisquiz laaggeletterdheid
 • Achtergrondinformatie:
 • Herkennen van laaggeletterdheid
 • Het voeren van heldere gesprekken
 • Eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Intercollegiaal 
Oefenen met gesprekstechnieken

 •  NIPT
 • Nevenbevindingen
 • ETSEO
 • SEA

Gezamenlijk beoordelen voorlichtingsmateriaal en ons eigen taalgebruik

Verbeterplan: wat kan je beter doen? Hoe ga je dat aanpakken?