Opleiding Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts

Via DokH

De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Bij veel doktersassistenten bestaat de wens tot verdieping en verbreding van het takenpakket. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van POH of huisarts over kan nemen. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding.

Daarom heeft Stichting DOKh een gecertificeerde opleiding ontwikkeld, die valt onder de Post MBO-opleidingen van Stichting DOKh en Leerpunt Koel: Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts. Post MBO-opleidingen zijn hooggewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk.

Vrouwenspreekuur biedt verdieping en achtergrondinformatie over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, het uitstrijkje, vulvovaginale klachten en prolaps. Na het volgen van deze scholing kan de doktersassistent aan de hand van een vijftal aangeboden protocollen consulten doen bij specifieke problemen. De doktersassistent biedt binnen de praktijk een veilige, laagdrempelige omgeving om klachten kunnen bespreken. Door de kennis bij de doktersassistent wordt pathologie sneller gesignaleerd.

De opleiding wordt via blended learning gevolgd; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via klassikale bijeenkomsten.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten, Praktijkondersteuners, Triagisten
 • Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit, Samenwerking
 • Maandag 16 Januari 2023
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 10.00 - 16.00 uur
 • 30 accreditatiepunten
 • € 2480,00
Beschikbaarheid: nog 1 plaats
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Rekenmodel - wat brengt het de praktijk?

Kosten en opbrengsten Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts

Jaar 1

Jaar 2 en verder

Kosten opleiding 'Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts'

- €2.480,00

 
     

Inkomstenderving door opleidingsdagen
(4 dagen scholing - normaal 8 uur aanwezig per dag a € 23,00)

- €736,00

 
     
Arbeidskosten per jaar (3 werkdagen)
(6 uur per week a € 23,00 per uur gedurende 46 weken)

- €6.348,00

- €6.348,00
     
Inkomsten per jaar
(3 consulten per uur (6 uur per week) a € 18,47 gedurende 46 weken)

€15.293,16

€15.293,16
 

€5.729,16

€8.945,16

 

Leerdoelen

Als je deze opleiding gevolgd hebt:

 • Heb je kennis van anatomie en fysiologie van het vrouwelijk lichaam.
 • Bezit je achtergrondinformatie baarmoederhalskanker en heb je gedegen kennis van het huidige baarmoederhalsbevolkingsonderzoek.
 • Ken je de verschillende vormen van anticonceptie met hun (bij)werkingen.
 • Kun je vrouwen tot 35 jaar zonder risicofactoren informeren over anticonceptiekeuze aan de hand van het protocol anticonceptiecounseling.
 • Kun je controle doen van een spiraal 6 weken na plaatsing aan de hand van het protocol controle na spiraalplaatsing.
 • Heb je kennis over de verschillende SOA’s.
 • Kun je  een SOA-consult doen bij een patiënt(e) zonder klachten volgens het SOA-protocol.
 • Kun je patiënt(e) uitleg geven over een SOA.
 • Kun je patiënt(e) adviseren over partnerwaarschuwing en veilig vrijen.
 • Kun je prolapsklachten signaleren en ken je de procedure van het verschonen van een pessarium.
 • Kun je een prolapsring verschonen volgens het protocol verschonen prolapsring
 • Ben je in staat de vulva, vagina en cervix te beoordelen op normaal of niet geheel normaal aspect en weet je bij welke afwijkingen de huisarts gewaarschuwd moet worden.
 • Heb je kennis van fysiologie van fluor en ken je de mogelijke oorzaken van fluorklachten.
 • Kun je het fluoronderzoek uitvoeren volgens het protocol fluoronderzoek.
 • Kun je adequaat het consult voeren en episodegericht volgens SOEP registreren.

Programma

Theorie

De theorie wordt aangeboden via een digitale leeromgeving (DLO). Je kunt ieder onderdeel zelfstandig doorlopen. De onderdelen worden afgesloten met een toets. Wekelijks is er een zogenoemde MemoTraining: vrijblijvende toets vragen die je de opgedane kennis beter laat onthouden. Afsluitend is er een online theorie-examen.

Het theorie-examen voor deze opleiding wordt afgenomen op 11-5-2023 zijn van 20.00-21.00 uur

Begeleiding

Er wordt verwacht dat de doktersassistent in nauw overleg met een begeleidend huisarts uit de eigen praktijk kijkt hoe het Vrouwenspreekuur zal worden vormgegeven in de praktijk. Voor iedere bijeenkomst moet de doktersassistent een inventarisatie doen van de hoeveelheid patiënten met bepaalde vragen/klachten. Dan is er ruimte om in samenspraak de protocollen af te stemmen met de praktijksituatie.

De begeleidend huisarts uit de praktijk doet praktijkbeoordelingen en tekent af in de stageperiode.

De docent van de terugkomdagen geeft feedback op de ingeleverde opdrachten en kan zo nodig vragen beantwoorden.

Van theorie naar praktijk

Er zijn 4 verplichte klassikale bijeenkomsten. De opgedane kennis over de theorie wordt besproken en er is ruimte voor vragen. Er wordt met casuïstiek geoefend in communicatie en uitvoering. We oefenen het toepassen van de kennis aan de hand van de aangeleverde protocollen. Er is aandacht voor implementatie van een vrouwenspreekuur binnen de praktijk. De protocollen moeten afgestemd worden met de praktijk waarin de doktersassistent werkt.

Na de lesdagen volgt een stageperiode van 3-6 maanden waarvan een stageverslag gemaakt moet worden. In deze periode moeten opgedane kennis en vaardigheden worden beoordeeld en afgetekend door de huisartsbegeleider

Certificering

Bij een voldoende resultaat van het theorie-examen en inleveren van het stageverslag en afgetekende vaardigheden ben je geslaagd en ontvang je een diploma. Om gecertificeerd en bekwaam te blijven, dien je je iedere drie jaar te hercertificeren voor 12 punten. De hercertificering is nog in ontwikkeling maar zal globaal bestaan uit: 

 • Casuïstiek bespreking (online bijeenkomst van 2 keer 2 uur) 
 • Communicatie training (fysieke training van 4 uur)
  --> Motiverende gespreksvoering in het assistentenspreekuur
 • Incontinentie (e-learning en fysiek van in totaal 4 uur) 

Toelatingseisen

 • Afgeronde opleiding tot doktersassistent (niveau 4) is vereist. HBO werk- en denkniveau is een pré in verband met het zelfstandig uitvoeren van een spreekuur.
 • Ervaring met het maken van uitstrijkjes is eveneens een pré. Zo nodig kan van tevoren de nascholing 'Uitstrijkjes maken' gevolgd worden.
 • Begeleiding van een huisarts in de praktijk waar je werkt.