KOELe Huisartsen vrijdag

8 uur nascholen op één dag

Tijdens de KOELe Huisartsen vrijdag volgt u één vrijdag scholing, met daarin 3 scholingen van in totaal 8 uur. In totaal kunt u daarmee 8 accreditatiepunten behalen. Er wordt voor lunch en diner gezorgd. Hieronder vindt u het programma. Inhoudelijk programma onder voorbehoud.

Vrijdag 1 december 2023 (programma onder voorbehoud)

  • Infectieziekten in een wereldstad (10:00 – 13:00)
  • Vrouwenhart (14:00 – 17:00)
  • Klinische genetica in het dagelijks leven van uw patiënten (17:45 – 19:45)
Lees meer

Opleidingsinformatie

  • Huisartsen
  • Communicatie, Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Professionaliteit
  • Vrijdag 01 December 2023
  • Rotterdam, Fonteinkerk, Rotterdam
  • 10.00 - 20.45 uur
  • 8 accreditatiepunten
  • € 597,00 € 550,00
Beschikbaarheid: nog 1 plaats
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Infectieziekten in een wereldstad (14:00 – 17:00)
In deze scholing krijgt u informatie over de veranderende wereld van ‘emerging’ infectieziekten. Er duiken steeds weer nieuwe infectieziekten op, waarvan een belangrijk deel reiziger gerelateerd is. We gaan aan de slag met een aantal actuele infectieziekten. We zullen voornamelijk stilstaan bij de betekenis van de veranderende epidemiologie, ziekte en behandeling door de huisarts.

Lunch (13:00 – 14:00)


Vrouwenhart (14:00 – 17:00)

Vrouwen met hartklachten worden vaak langer over het hoofd gezien. Ze lopen daardoor meer risico op minder adequate behandeling dan mannen. Dit is vaak een gevolg van onwetendheid over de manier waarop hartklachten zich bij vrouwen presenteren. Omdat huisartsen het eerste honk bewaken voor adequate diagnostiek en behandeling, is het belangrijk dat zij actuele kennis bezitten van de discriminatoire signalen van hartproblemen bij vrouwen.

Diner (17:00 – 17:45)


Klinische genetica in het dagelijks leven van uw patiënten (17:45 – 19:45)

Feitelijk heb je met dit vakgebied iedere dag te maken. Vaak komt het niet ter sprake, hetgeen na deze nascholing minder het geval moet zijn. De genetica kan je patiënt namelijk veel houvast geven, zeker als je er zelf over begint.

Collega Isa Houwink promoveerde in 2013 op dit vakgebied in relatie tot de huisarts. In een interview in H&W zei ze: ‘Een op de zeven patiënten die we als huisarts zien heeft een zorgvraag waarbij een genetisch verband kan worden gelegd, bijvoorbeeld bij eczeem, depressie, diabetes, hart- en vaatziekten, borst- en darmkanker. In je anamnese kun je dan de mogelijke erfelijkheid meenemen, want dat kan een bijdrage leveren aan je waarschijnlijkheidsdiagnostiek. Genetica is als het ware een extra puzzelstukje. Als je bijvoorbeeld een puber ziet met overgewicht bij wie diabetes in de familie voorkomt, heb je een argument te meer om te waarschuwen dat zo’n kind moet oppassen. Zo ook blijken veel huisartsen geen rekening te houden met een erfelijkheidscomponent bij een hoog cholesterolgehalte.’ Daarbij krijgt de farmacogenetica gelukkig steeds meer aandacht. De mogelijkheid tot specifieker geven van medicatie wordt hierdoor gewaarborgd.

Welke kennis heb je als huisarts nodig in je dagelijkse praktijk? Wat kun je met genetica? Wanneer moet je denken aan erfelijkheid? Hoe neem je een familieanamnese af? Waar kun je informatie over genetica vinden? Bij welke patiënt ben je er meer alert op?

Allemaal vragen, die in deze scholing een antwoord krijgen.