Triage - Ins & Outs

Triage in de huisartsenpraktijk is een must

Door de toenemende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardigheid in het voeren van triagegesprekken een absolute must geworden voor de doktersassistente van vandaag. Het doel van een goed triagegesprek is zorgen dat de patiënt op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt van de juiste hulpverlener. Tijdens deze scholing leert u dit doel in uw gesprekken zo goed mogelijk te borgen.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten
 • Communicatie, Organisatie, Professionaliteit
 • Dinsdag 19 September 2023
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 19.00 - 22.00 uur
 • 10 accreditatiepunten
 • € 498,00
Beschikbaarheid: nog 8 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Het triagegesprek bestaat uit drie fases. Deze scholing is eveneens opgebouwd uit drie bijeenkomsten, waarbij steeds een volgende fase van het triagegesprek aan de inhoud wordt toegevoegd, met behulp van de NHG-triagewijzer.

Tijdens de bijeenkomsten zal gebruik worden gemaakt van de eigen ervaring van cursisten, de inzet van een telefonische-acteur en casuïstiek.

Leerdoelen

Bijeenkomst 1 - Algemeen / eerste fase gesprek

 • Het verschil tussen urgentiegericht denken en diagnostisch denken benoemen
 • De drie fases in het triagegesprek uitleggen
 • De eerste fase van het triagegesprek toepassen
 • Een open oriëntatie herkennen en toepassen in de 1ste fase
 • Het belang van een open oriëntatie uitleggen
 • Op basis van de open oriëntatie een toestandsbeeld vormen


Bijeenkomst 2 - eerste en tweede fase gesprek

 • De 1ste en 2de fase van het triagegesprek toepassen
 • Op de juiste wijze de NHG-triagewijzer inzetten en gebruiken
 • De verschillende gesprekstechnieken toepassen, o.a. open en gesloten vragen stellen, regie in het gesprek nemen, aansluiten bij de patiënt
 • Op basis van de inzet van de NHG-triagewijzer de juiste urgentie bepalen en een vervolgactie inzetten
 • De reden van overleg en vraagstelling duidelijk maken aan de huisarts


Bijeenkomst 3 - eerste, tweede en derde fase gesprek

 • De 1ste, 2de en 3de fase van het triagegesprek toepassen
 • Vervolgacties bij de urgentie inzetten
 • De verschillenden soorten adviezen uitleggen en toepassen
 • Het vangnet op een begrijpelijke wijze aan de patiënt uitleggen
 • Toetsen of de patiënt akkoord gaat met/ begrepen heeft welke vervolgactie ingezet wordt en weet ermee om te gaan wanneer dit niet het geval is
 • Op een patiëntvriendelijke wijze het gesprek afronden
 • Eigen valkuilen in lastige situaties herkennen, benoemen en hier professioneel mee omgaan