Masterclass Klinische genetica in de eerste lijn

Het puzzelstukje dat mist

Feitelijk heb je met dit vakgebied iedere dag te maken. Vaak komt het niet ter sprake, hetgeen na deze nascholing minder het geval moet zijn. De genetica kan je patiënt namelijk veel houvast geven, zeker als je er zelf over begint.

Collega Isa Houwink promoveerde in 2013 op dit vakgebied in relatie tot de huisarts. In een interview in H&W zei ze: ‘Een op de zeven patiënten die we als huisarts zien heeft een zorgvraag waarbij een genetisch verband kan worden gelegd, bijvoorbeeld bij eczeem, depressie, diabetes, hart- en vaatziekten, borst- en darmkanker. In je anamnese kun je dan de mogelijke erfelijkheid meenemen, want dat kan een bijdrage leveren aan je waarschijnlijkheidsdiagnostiek. Genetica is als het ware een extra puzzelstukje. Als je bijvoorbeeld een puber ziet met overgewicht bij wie diabetes in de familie voorkomt, heb je een argument te meer om te waarschuwen dat zo’n kind moet oppassen. Zo ook blijken veel huisartsen geen rekening te houden met een erfelijkheidscomponent bij een hoog cholesterolgehalte.’ Daarbij krijgt de farmacogenetica gelukkig steeds meer aandacht. De mogelijkheid tot specifieker geven van medicatie wordt hierdoor gewaarborgd.

Welke kennis heb je als huisarts nodig in je dagelijkse praktijk? Wat kun je met genetica? Wanneer moet je denken aan erfelijkheid? Hoe neem je een familieanamnese af? Waar kun je informatie over genetica vinden? Bij welke patiënt ben je er meer alert op?

Allemaal vragen, die in deze scholing een antwoord krijgen.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Huisartsen
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Professionaliteit
 • Donderdag 03 Augustus 2023
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 18.30 - 21.30 uur
 • 3 accreditatiepunten
 • Dhr. F. Petrij
 • € 149,00 € 120,00
Beschikbaarheid: nog 12 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

Leerdoelen:

 • De laatste ontwikkelingen van de Klinische Genetica
 • Het afnemen van een genetische anamnese
 • Tips om het onderwerp erfelijkheid bij patiënt te starten.

Programma

PROGRAMMA:

18.00 uur: ontvangst met koffie, thee, broodje

18.30-19.30 uur: Genetisch denken: inleiding a.h.v. oncogenetische casuïstiek

19.30-20.00 uur: Wat gebeurt er in een familie bij een nieuwe genetische diagnose?

20.00-20.15 uur: Pauze

20.15-21.15 uur: Genetica 3.0 en praktisch tips voor de huisarts

21.15 uur: afronding en invullen evaluatieformulier

21.30 uur: einde