Studiegids 2020 is klaar!

Waar bent u als zorgverlener in de eerstelijn sterk in?

De complexiteit in en rond de praktijk vraagt teamwork

Huisartsenpraktijken zijn al lang geen simpele bedrijven meer. Er komen steeds meer complexe problemen op u af en het werkveld breidt zich steeds meer uit. De één opéén relatie van de huisarts met zijn/haar doktersassistente is veranderd in teamwork met POH, POH-GGZ en soms een physician assistent.

Ook de wereld om de huisartsenpraktijk verandert en wordt uitdagender. Patiënten tonen zich mondiger, er ontstaan wachtlijsten voor de tweede lijn en contracteren met zorgverzekeraars wordt ingewikkelder. Intussen is de huisartsenpraktijk het begin- en eindpunt voor alle patiënten die daar de dupe van worden. Kort samengevat bent u degene waar het voor veel patiënten start en eindigt.

Doktersassistent als volwaardig ontwikkelde professional

De doktersassistente van nu is allang geen receptioniste meer, maar heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige professional met een eigen functie en taak in de praktijk. Van triage tot wondbehandeling, alles komt voorbij. Taakdelegatie is mijns inziens het codewoord waarmee we het tekort aan artsen moeten aanpakken en opvangen. Dat kan juist met goed opgeleide doktersassistentes die zich daarmee ook verder kunnen opleiden en scholen. Voor de huisarts geldt dat goed werkgeverschap en vooral aantrekken en vasthouden van personeel het beste lukt door kansen te geven voor professionele ontwikkeling.

Daar zijn we bij KOEL op gaan inzetten, samen met de NVDA en inmiddels ook met de LHV. Er is allang niet meer alleen behoefte aan zorginhoudelijke scholingen. Er is steeds meer vraag naar scholing rond organisatorische ondersteuning, implementatie, triage en omgang met patiënten om agressie aan de balie te voorkomen en de-escaleren.

Ook in 2020 weer een breed aanbod aan nascholingen en opleidingen

In deze studiegids vind u dat zeker terug. Bij Leerpunt KOEL spelen we in op de ontwikkelingen met meer dan 100 professionele docenten die zeer gemotiveerd zijn om de kwaliteit te verbeteren. We zijn geaccrediteerd en door Calibris weer gecertificeerd. Tenslotte zien we dat steeds meer praktijken en ook centra Leerpunt KOEL inschakelen om te ontzorgen. Want ook daar zijn we goed in: maatwerk. Snel schakelen tussen vraag en aanbod en helder regelen. Leerpunt KOEL groeide de afgelopen jaren met sprongen. Door heel Nederland en in alle geledingen van de huisartspraktijk en verloskunde. Mede dankzij u! Daar zijn we trots op. En we zijn klaar voor de volgende stap. U ook? Heel veel plezier met de studiegids 2020. Ik hoop u te mogen begroeten op een van de scholingen! 

Adrie Evertse
Directeur Leerpunt KOEL