Accreditatie

Bij Leerpunt KOEL bent u aan het juiste adres voor al uw accreditatievragen en -aanvragen voor eerstelijnszorgverleners. Onze instellingsaccreditatie staat niet alleen garant voor de kwaliteit van onze eigen (na)scholingen, maar maakt het ook mogelijk om de nascholingsactiviteiten van derden te accrediteren.

Voor de accreditatie van huisartsenscholingen en -toetsgroepen kunt u terecht bij onze perifeer accreditatiemedewerker (PAM) Arne Deijl. Hij is tevens het rechtstreekse aanspreekpunt voor erkend kwaliteitsconsulenten (EKC's). Arne is bereikbaar via a.deijl@leerpuntkoel.nl.

Behalve voor huisartsen kunt u bij ons terecht voor de accreditatie-aanvraag voor andere eerstelijnsberoepen zoals praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, apothekers, diëtisten, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en verloskundigen. De aanvraagformulieren per beroepsgroep en het tarievenoverzicht vindt u in het menu hiernaast. Voor aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen via accreditatie@leerpuntkoel.nl.