Privacy statement

Leerpunt KOEL, gevestigd in Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078-6193068

www.leerpuntkoel.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leerpunt KOEL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij vragen u persoonsgegevens te delen voor de volgende doeleinden

 • Financiële administratie
 • Informatie verstrekken over scholingen
 • Verwerken accreditatie

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Praktijkadres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Uw geboortedatum wordt bij het Leerpunt verwerkt wanneer u deelneemt aan de volledig verzorgde Studie week(en) van Leerpunt KOEL in het buitenland. Of wanneer u deelneemt aan de certificeringstrajecten.
 • E-mailadres
 • AGB code
 • BIG nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
   
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@leerpuntkoel.nl dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Leerpunt KOEL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen, post verzenden of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Inschrijving op een scholing;
 • Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een Leerpunt KOEL -aanbieding (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken);
 • Aanmelden bij sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- of LinkedIn-account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);
 • U te informeren over nieuwe en/of wijzigingen van ons scholingsaanbod
 • Leerpunt KOEL analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Leerpunt KOEL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leerpunt KOEL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en zolang de wet ons verplicht uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen we uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Leerpunt KOEL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leerpunt KOEL gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leerpunt KOEL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@leerpuntkoel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Indien gewenst kunt in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Leerpunt KOEL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leerpunt KOEL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@leerpuntkoel.nl,